Menu

Program/Team Club Taekwondo

january

10jan9:00 pm10:30 pmClub Taekwondo9:00 pm - 10:30 pm

11jan6:00 pm8:00 pmClub Taekwondo6:00 pm - 8:00 pm

15jan8:00 pm9:30 pmClub Taekwondo8:00 pm - 9:30 pm

17jan9:00 pm10:30 pmClub Taekwondo9:00 pm - 10:30 pm

18jan6:00 pm8:00 pmClub Taekwondo6:00 pm - 8:00 pm

22jan8:00 pm9:30 pmClub Taekwondo8:00 pm - 9:30 pm

24jan9:00 pm10:30 pmClub Taekwondo9:00 pm - 10:30 pm

25jan6:00 pm8:00 pmClub Taekwondo6:00 pm - 8:00 pm

29jan8:00 pm9:30 pmClub Taekwondo8:00 pm - 9:30 pm

31jan9:00 pm10:30 pmClub Taekwondo9:00 pm - 10:30 pm

X